Hem

Behandling av dina personuppgifter

Den nya Dataskyddsförordningen (vanligen benämnd GDPR), gäller från den 25 maj 2018. Syftet med den nya lagstiftningen är att se till att alla personers personuppgifter hanteras på ett riktigt sätt och att de inte används för något annat än de ändamål de samlats in för. Vi använder bara information om dig som behövs för att underlätta kontakt mellan dig och oss i samband med din vistelse/aktivitet och liknande hos oss. Normalt sett registrerar vi information om ditt namn och dina kontaktuppgifter såsom epostadress, telefonnummer etc. Vidare sparar vi uppgifter om din vistelse, datum, hur många personer ni var i sällskapet och liknande. Några känsliga personuppgifter lagrar vi däremot inte om du inte tydligt gett ditt medgivande till det och att de behövs för att underlätta din vistelse. Vi kommer att ge dig ytterligare information om vilken information vi har om dig och hur vi använder den, om du så önskar. Du har alltid rätt att begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar data som inte behövs. Du kan också avsäga dig information såsom marknadsföringsmaterial via e-mail och liknade.

För dessa ändamål når du oss lättast på info@storlienservice.se

Ansvarig är Tina A Hackzell på Storlienservice AB


Storliens Gäst- & Stugservice startade verksamheten våren 2006 som ett fullserviceföretag, bytte sedan namn till Storllienservice AB. Vi riktar oss till de svenska och norska stug- & hytteägarna med stuguthyrning.

Hösten 2010 köpte vi Fjällgården i Storvallen och från och med 1 november 2011 kommer vi att driva Storliens Fjällgård som en STF- (Svenska Turistföreningen) anläggning med boende, (mat med fullständiga rättigheter), färdledda turer, kickoffer, mindre konferenser och grupper.  www.storliensfjallgard.se. Jag som driver detta heter Tina A Hackzell.

© 2007 Storliens Gäst- o Stugservice,

© Storlienservice 

© Storliens Fjällgård STF